Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Braderietombola 2021

Onderstaande regels hebben betrekking op “Braderietombola”, een wedstrijd die georganiseerd wordt door 
Winkelcentrum Cité vzw,  Maatschappelijke zetel Koolmijnlaan 179, 3550 Heusden-Zolder.

1.    Duur wedstrijd en deelnemers
De wedstrijd start op 29/09/2021 en eindigt op 04/10/2021. Het gaat hier om een tijdelijke campagne met aankoopverplichting. Iedereen die 18 jaar of ouder is en een domicilie in België heeft, kan deelnemen aan de wedstrijd. 

2.    Prijzen
Bij deelname aan de wedstrijd maak je kans op één van volgende prijzen:

•    Waardebons ter waarde van €1000
•    Waardebons ter waarde van € 500
•    Waardebons ter waarde van € 200

Bovenstaande prijzen liggen vast en zijn niet inwisselbaar in de waarde ervan in cash.

3.    Wedstrijd
Bij aankoop in één van de deelnemende handelszaken van Winkelcentrum Cité ontvangt de consument één of meer invulstrookjes. De handelaar bepaalt zelf het aankoopbedrag dat nodig is om een deelnamestrookje te ontvangen in zijn zaak. Elk invulstrookje biedt één kans op één van bovenstaande prijzen.

4.    Trekking

 • Elke deelnemende handelszaak trekt uit de bij hem/ haar binnengebrachte invulstrookjes 100 kanshebbende strookjes.
 • De 100 strookjes van alle deelnemende zaken worden samen in één grote pot gebracht.   
 • De bovengenoemde prijzen worden geloot uit deze pot. 
 • De trekking gebeurt tijdens de eerste week na de actie door de schepen van Lokale Economie en/of de voorzitter van het Winkelcentrum in het bijzijn van de lokale pers en de deelnemende handelaars.
 • De winnaars worden telefonisch op de hoogte gebracht en wordt bevestigd via mail indien gewenst.

5.    Prijsuitreiking

 • De prijsuitreiking gebeurt in het bijzijn van de lokale pers en het bestuur van Winkelcentrum Cité. 
 • Plaats, datum en uur van de prijsuitreiking wordt telefonisch en per mail gecommuniceerd aan de winnaars.

6.    Fraude
In geval van misbruik, bedrog of vermoeden van fraude behoudt Winkelcentrum Cité vzw zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemers uit te sluiten van deelname aan deze wedstrijd.

7.    Communicatie

 • De verstrekte adresgegevens zullen enkel gebruikt worden om de winnaars te kunnen contacteren. 
 • Buiten het persoonlijk verwittigen van de winnaars, telefonisch en via mail,  zal er geen communicatie zijn over de wedstrijd noch per brief, noch per telefoon of e-mail

8.    Aansprakelijkheid

 • Winkelcentrum Cité, vzw, de bestuursleden ervan of elke derde partij die meewerkt aan deze wedstrijd kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor verlies, schade van welke aard ook, die zou kunnen rijzen uit de organisatie van deze wedstrijd. Inclusief de deelname aan de wedstrijd, de selectie van de winnaars en de uitreiking van de prijzen.
 • Winkelcentrum Cité behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren omwille van, bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in de wetgeving of volgend op een beslissing van de bevoegde Federale Overheidsdienst (FOD).  Als dergelijke wijziging ingevoerd wordt , dan hebben de deelnemers of andere personen niet het recht om enige schadevergoeding of gelijk welke compensatie te eisen.

9.    Reglement aanvaarden
Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en alle beslissingen die het bestuur van Winkelcentrum Cité, vzw in het verband met de wedstrijd kan treffen. Deze beslissingen zijn definitief en bindend.

Winkelcentrum Cité vzw
Heusden-Zolder

Maatschappelijke zetel
p/a Koolmijnlaan 179,
3550 Heusden-Zolder.
Onr.: 0424839115 
(Niet aan btw onderworpen)

×