PRIVACYVERKLARING WINKELCENTRUM CITÉ VZW

Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften. 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

WINKELCENTRUM CITÉ VZW kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Winkelcentrum Cité vzw, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan WINKELCENTRUM CITÉ VZW verstrekt. WINKELCENTRUM CITÉ VZW kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

Daarnaast vraagt WINKELCENTRUM CITÉ VZW bij een registratie voor een evenement, workshop, infoavond,… volgende gegevens op:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

WAAROM WINKELCENTRUM CITÉ VZW GEGEVENS NODIG HEEFT

WINKELCENTRUM CITÉ VZW verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bereiken om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden.

Daarnaast kan WINKELCENTRUM CITÉ VZW door een afzonderlijk registratieformulier uw persoonsgegevens opvragen en gebruiken in het kader van een wedstrijd, (commerciële) actie of een vergelijkbare evenement.

De gegevens van het registratieformulier zijn vereist om een overzicht te kunnen opmaken van inschrijvingen en om de inschrijvers op de hoogte te kunnen houden over eventuele wijzigingen in programmatie en/of om eventuele winnaars te verwittigen

WINKELCENTRUM CITÉ VZW kan enkele keren per jaar een nieuwsbrief uitsturen naar de inschrijvers. Deze hebben de kans om uit te schrijven. Deze nieuwsbrieven gaan over zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks de WINKELCENTRUM CITÉ VZW aanbelangen 

HOE LANG WINKELCENTRUM CITÉ VZW GEGEVENS BEWAART

WINKELCENTRUM CITÉ VZW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Bij inschrijven voor een wedstrijd/actie/evenement… kunnen de gegevens worden gebruikt om de inschrijvers op de hoogte te houden van een eventuele nieuwe wedstrijd/actie/evenement/... ingericht door WINKELCENTRUM CITÉ VZW of partners.

DELEN MET ANDEREN

WINKELCENTRUM CITÉ VZW verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van WINKELCENTRUM CITÉ VZW worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

COOKIE’S

WINKELCENTRUM CITÉ VZW gebruikt eigen, functionele cookies om formulieren functioneel te maken. Daarnaast zijn er cookies van andere partijen, waaronder van Google

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cite.be. Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. WINKELCENTRUM CITÉ VZW zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

WINKELCENTRUM CITÉ VZW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van WINKELCENTRUM CITÉ VZW maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door WINKELCENTRUM CITÉ VZW verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met WINKELCENTRUM CITÉ VZW op via info@cite.be .
https://www.cite.be is de website van WINKELCENTRUM CITÉ VZW.

 

WINKELCENTRUM CITÉ VZW is als volgt te bereiken:

 WINKELCENTRUM CITÉ VZW

Maatschappelijke zetel:
Koolmijnlaan 179,  3550 Heusden-Zolder

E-mailadres: info@cite.be

Terug