Overslaan en naar de inhoud gaan

Wedstrijdreglement

Onderstaande regels hebben betrekking op “Scan & Win”, een wedstrijd die georganiseerd wordt door Winkelcentrum Cité vzw,  Maatschappelijke zetel Koolmijnlaan 179, 3550 Heusden-Zolder.

1.    Duur wedstrijd en deelnemers
De wedstrijd start op ../../2023 – 06u00 en eindigt op ../../2023 – 23u59. Het gaat hier om een tijdelijke campagne met aankoopverplichting. Iedereen die 18 jaar of ouder is en een domicilie in België heeft, kan deelnemen aan de wedstrijd. 
2.    Prijzen
Elke deelnemende handelaar voorziet zelf één of meerdere prijzen die in zijn zaak kunnen gewonnen worden
3.    Wedstrijd
Bij de deelnemende handelszaken van Winkelcentrum Cité kan de klant een QR-code scannen die linkt naar een invulformulier op de pagina van de desbetreffende handelaar op www.cité.be. 
4.    Trekking
Om aanspraak te kunnen maken op een prijs dient de prijsvraag correct beantwoord te worden. Bij meerdere juiste antwoorden is de schiftingsvraag en/of indienmoment beslissend. De handelaar bepaalt zelf het aankoopbedrag dat nodig is om de klant te laten deelnemen aan de wedstrijd.
5.    Prijsuitreiking
5.1.    Plaats, datum en uur van de prijsuitreiking wordt telefonisch en/of per mail gecommuniceerd aan de winnaars.
5.2.    De winnaars worden gepubliceerd op www.cité.be. 
6.    Fraude
In geval van misbruik, bedrog of vermoeden van fraude behoudt Winkelcentrum Cité vzw zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemers uit te sluiten van deelname aan deze wedstrijd

7.    Communicatie
7.1.    De verstrekte adresgegevens zullen gebruikt worden om de winnaars te kunnen contacteren en, als de deelnemer het aangaf, om hem op de hoogte te houden van eventuele nieuwe acties of wedstrijden.
7.2.    Buiten het persoonlijk verwittigen van de winnaars, telefonisch en via mail,  zal er geen communicatie zijn over de wedstrijd noch per brief, noch per telefoon of e-mail.

8.    Aansprakelijkheid
8.1.    Winkelcentrum Cité vzw, de bestuursleden ervan of elke derde partij die meewerkt aan deze wedstrijd kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor verlies, schade van welke aard ook, die zou kunnen rijzen uit de organisatie van deze wedstrijd. Inclusief de deelname aan de wedstrijd, de selectie van de winnaars en de uitreiking van de prijzen.
8.2.    Winkelcentrum Cité vzw behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren omwille van, bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in de wetgeving of volgend op een beslissing van de bevoegde Federale Overheidsdienst (FOD).  Als dergelijke wijziging ingevoerd wordt , dan hebben de deelnemers of andere personen niet het recht om enige schadevergoeding of gelijk welke compensatie te eisen.

9.    Reglement aanvaarden
Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en alle beslissingen die het bestuur van Winkelcentrum Cité vzw in het verband met de wedstrijd kan treffen. Deze beslissingen zijn definitief en bindend.

Heusden-Zolder, 1 augustus 2023.