Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften. 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

WINKELCENTRUM CITÉ VZW kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de website www.cite.be, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan WINKELCENTRUM CITÉ VZW verstrekt. WINKELCENTRUM CITÉ VZW kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adres
- Uw e-mailadres
- Telefoonnummer
- Bericht

WAAROM WINKELCENTRUM CITÉ VZW GEGEVENS NODIG HEEFT

WINKELCENTRUM CITÉ VZW verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bereiken om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen geven.
De verstrekte adresgegevens kunnen gebruikt worden om de winnaars van een wedstrijd te kunnen contacteren en, als de deelnemer het aangaf, om hem op de hoogte te houden van eventuele nieuwe acties of wedstrijden.

HOE LANG WINKELCENTRUM CITÉ VZW GEGEVENS BEWAART

WINKELCENTRUM CITÉ VZW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

WINKELCENTRUM CITÉ VZW verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

PRIVACYVERKLARING
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website cite.be van WINKELCENTRUM CITÉ VZW worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

 COOKIE’S

WINKELCENTRUM CITÉ VZW gebruikt eigen, functionele cookies om formulieren functioneel te maken. Daarnaast zijn er cookies van andere partijen, waaronder van Google

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cite.be. Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. WINKELCENTRUM CITÉ VZW zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

WINKELCENTRUM CITÉ VZW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door WINKELCENTRUM CITÉ VZW verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met WINKELCENTRUM CITÉ VZW op via info@cite.be.
https://cite.be is een website van Winkelcentrum Cité vzw.

WINKELCENTRUM CITÉ VZW is als volgt te bereiken:
Winkelcentrum Cité vzw
Koolmijnlaan 179,  3550 Heusden-Zolder
E-mailadres: info@cite.be